Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
902-02-14
27/05/2019
Седма сесия
приет
06/06/2019
брой 47/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/06/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/06/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/06/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/06/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/06/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/06/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала