Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
954-02-36
30/05/2019
Седма сесия
приет
31/05/2019
брой 45/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала