Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София
902-02-15
14/06/2019
Седма сесия
приет
03/07/2019
брой 56/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 03/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 03/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 03/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 03/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 03/07/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала