Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната Асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
954-02-81
18/09/2019
Осма сесия
приет
20/09/2019
брой 76/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната Асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала