Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
902-01-56
31/10/2019
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/11/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 12/11/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/11/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/11/2019 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала