Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA "Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система "Linux", версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване"
902-02-29
22/11/2019
Осма сесия
приет
06/12/2019
брой 99/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/12/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/12/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/12/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/12/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/12/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/12/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала