Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
902-01-69
12/12/2019
Осма сесия
приет
06/03/2020
брой 25/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 12/02/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 05/02/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/02/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 05/02/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/03/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/03/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/03/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала