Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
002-01-5
09/01/2020
Девета сесия
приет
16/07/2020
брой 67/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 03/04/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала