Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за управление на агрохранителната верига
002-01-10
03/02/2020
Девета сесия
приет
21/05/2020
брой 51/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 06/03/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за управление на агрохранителната верига
Законопроект за управление на агрохранителната верига
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/02/2020 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/02/2020 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/02/2020 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/05/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/05/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 21/05/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала