Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
054-01-10
12/02/2020
Девета сесия
приет
28/05/2020
брой 52/2020 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 11/03/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Оттеглено предложение по второ четене № 054-04-51/11.03.2020 г./Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала