Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за устройство на територията
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
  2. Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията
053-04-9
04/03/2020
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 11/03/2020
  • Удължен срок за предложения: 18/03/2020
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 01/07/2020 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/07/2020 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 01/07/2020 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала