Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
002-01-58
29/10/2020
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 20/01/2021
  • Удължен срок за предложения: 26/01/2021
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/01/2021 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/01/2021 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 13/01/2021 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала