Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
002-01-70
07/12/2020
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 12/01/2021
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала