Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за оценка на риска по хранителната верига
602-01-5
01/02/2016
Пета сесия
приет
26/05/2016
брой 44/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект Закон за оценка на риска по хранителната верига
Законопроект за оценка на риска по хранителната верига
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/03/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/03/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/05/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 26/05/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала