Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители
602-01-6
03/02/2016
Пета сесия
приет
14/07/2016
брой 59/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители
Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители
Законопроект за кредитите за недвижими имоти на потребители
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/03/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/03/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/07/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/07/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала