Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
602-01-18
13/04/2016
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/06/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/06/2016 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала