Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма
602-01-35
22/06/2016
Шеста сесия
приет
14/09/2016
брой 75/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма
Оттегляне на Предложение № 654-04-241 от 27.07.2016 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/07/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/07/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/09/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/09/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала