Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
602-01-36
23/06/2016
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
оттегляне предложение № 654-04-280 от 05.10.2016 г. /Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 28/09/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/09/2016 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала