Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
602-01-39
30/06/2016
Шеста сесия
приет
25/11/2016
брой 98/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 14/09/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/09/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/11/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/11/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 25/11/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала