Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД
602-01-52
20/09/2016
Шеста сесия
приет
28/09/2016
брой 76/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД
Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД
Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/09/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/09/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/09/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/09/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала