Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г.
602-02-36
13/10/2016
Седма сесия
приет
22/12/2016
брой 105/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/12/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/12/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 22/12/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/12/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала