Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Гражданския процесуален кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
653-03-106
25/10/2016
Седма сесия
приет
12/01/2017
брой 8/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
оттеглено предложение № 654-04-286 от 21.10.2016 г./Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/01/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/01/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/01/2017 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала