Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на решение за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите
754-02-27
09/05/2017
Първа сесия
приет
10/05/2017
брой 39/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала