Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
754-02-50
13/06/2017
Първа сесия
приет
21/06/2017
брой 51/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала