Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за движението по пътищата
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
753-19-8
19/07/2017
Първа сесия
приет
14/09/2017
брой 77/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 24/07/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала