Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
754-01-58
20/09/2017
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 24/01/2018
  • Удължен срок за предложения: 14/02/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала