Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
754-02-80
20/10/2017
Втора сесия
приет
26/10/2017
брой 87/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала