Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие от 23 февруари 2016 г., подписано на 2 ноември 2017 г.
702-02-14
20/11/2017
Втора сесия
приет
24/01/2018
брой 12/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/01/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/01/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 24/01/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/01/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/01/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 24/01/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала