Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
802-02-5
09/02/2018
Трета сесия
приет
28/02/2018
брой 22/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 28/02/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/02/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/02/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/02/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала