Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
854-01-16
07/03/2018
Трета сесия
приет
12/07/2018
брой 62/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 13/06/2018
  • Удължен срок за предложения: 20/06/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала