Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие
802-02-16
07/06/2018
Четвърта сесия
приет
06/07/2018
брой 59/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/07/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/07/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/07/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/07/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 06/07/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 06/07/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала