Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
854-01-55
20/06/2018
Четвърта сесия
приет
26/07/2018
брой 64/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 09/07/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
оттегля предложение № 854-04-114 от 09.07.2018 г./ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала