Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
854-01-69
12/07/2018
Четвърта сесия
приет
14/09/2018
брой 80/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 03/09/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
  • 18/07/2018 - НСОРБ ( първо гласуване)
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала