Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма
802-02-19
26/07/2018
Четвърта сесия
приет
10/10/2018
брой 87/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/10/2018 - внесен(зала първо гласуване)
  • 10/10/2018 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/10/2018 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 10/10/2018 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 10/10/2018 - приет(зала първо гласуване)
  • 10/10/2018 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала