Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на решение за обявяване на гр. Добрич и гр. Тутракан за "Град на Българската бойна слава"
854-02-51
17/09/2018
Четвърта сесия
приет
21/09/2018
брой 79/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение за обявяване на гр. Добрич и гр. Тутракан за "Град на Българската бойна слава"
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала