Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
802-01-45
29/10/2018
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 13/11/2018
  • Удължен срок за предложения: 16/11/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала