Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Договора за заем между Република България ("Заемополучател") и KfW , Франкфурт на Майн ("KfW") за 4 000 000 евро - Насърчаване на малки и средни предприятия в градски и земеделски райони в България
802-02-10
04/04/2008
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/05/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/05/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/05/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/05/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала