Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия във връзка с новото правно положение на Република България и Румъния като държави - членки на Европейския съюз от 1 януари 2007 г., и на Декларацията на държавите - страни по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ- Азия
802-02-11
04/04/2008
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 23/04/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/04/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/04/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/04/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала