Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
802-02-15
17/05/2008
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/05/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/05/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 30/05/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/05/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала