Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република, Кралство Испания, Кралство Швеция, Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за прилагане на чл. III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (78/164 ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193) и на Допълнителния протокол към споразумението (199/188 ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193 add. 8)
802-02-19
16/06/2008
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 16/07/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 16/07/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/07/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 16/07/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала