Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение относно възлагане на правителството на Република България да представи в едномесечен срок пред Народното събрание проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, които да отразяват принципи за формирането на пенсиите в България
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
754-02-5
18/01/2007
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 654-01-49,ЗИД на Наказателния кодекс
 • Входящ номер: 654-04-240
 • Дата: 18/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-49,ЗИД на Наказателния кодекс
 • Входящ номер: 654-04-249
 • Дата: 21/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-49,ЗИД на Наказателния кодекс
 • Входящ номер: 654-04-250
 • Дата: 21/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-49,ЗИД на Наказателния кодекс
 • Входящ номер: 654-04-251
 • Дата: 25/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-49,ЗИД на Наказателния кодекс
 • Входящ номер: 654-04-253
 • Дата: 25/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-49,ЗИД на Наказателния кодекс
 • Входящ номер: 654-04-256
 • Дата: 25/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-49,ЗИД на Наказателния кодекс
 • Входящ номер: 654-04-257
 • Дата: 25/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 13/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 13/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 13/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 30/08/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала