Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове
654-01-31
08/03/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 654-01-31,ЗИД на Закона за уреждане на колективните трудови спорове
 • Входящ номер: 654-04-112
 • Дата: 17/04/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-31,ЗИД на Закона за уреждане на колективните трудови спорове
 • Входящ номер: 654-04-117
 • Дата: 27/04/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-31,ЗИД на Закона за уреждане на колективните трудови спорове
 • Входящ номер: 654-04-118
 • Дата: 27/04/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 05/04/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 05/04/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 05/04/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 12/10/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала