Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията
702-01-6
01/02/2007
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/03/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/03/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/03/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/07/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала