Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Проект за решение за създаване на временна комисия за изясняване условията, обстоятелствата и начина на сключване на сделката за концесия на автомагистрала "Тракия"
654-01-152
30/11/2006
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/01/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/01/2007 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала