Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас" и на Споразумението за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас"
802-02-38
02/12/2008
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/12/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/12/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/12/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/12/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала