Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
802-02-37
01/12/2008
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/01/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 22/01/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 22/01/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 22/01/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала