Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на работите и проучванията на мост на река Дунав между Видин и Калафат между правителството на Република България и Френската агенция за развитие
902-02-13
30/03/2009
Единадесета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/04/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/04/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/04/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/04/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала