Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на страните от Югоизточна Европа и анекса към него
902-02-9
02/10/2009
Първа сесия
приет
21/10/2009
брой 87/2009 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/10/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/10/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/10/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/10/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала