Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
902-02-8
25/09/2009
Първа сесия
приет
07/10/2009
брой 82/2009 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/10/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/10/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 07/10/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/10/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала