Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение
902-02-12
26/10/2009
Първа сесия
приет
11/12/2009
брой 102/2009 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/12/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/12/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 11/12/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 11/12/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала